30 april, 2018

Wie Wat Waar

Gildehuis 'De Geerkens'  Geerbunders ?  Veghel.
Gildekoning 2018-2019 Ben Hofhuis
Adjudant 2018-2019 Chris Tenda
Staande Deken Ruud Eekhof
Over Deken Gertjan Centen
Deken Schrijver André Velthausz
Deken Rentmeester Chris Pick
Schut Deken Wim Holland
Ere Deken John Rams
Gilde heer Pastoor Ard Smulders
Vaandrig Mark Callaars
Archivaris Gertjan Centen
Zilverdrager Ruud Vermeulen
Zilverdrager Hen Knuvers
Zilverdrager Henk van de Rijdt
Zilverdrager Peter Theunisz
SAMENSTELLING COMMISSIES 2018
Technisch commissie Bazuin-, Trommel- en vendel commissie
Wim Holland Ben Hofhuis
Henn Knuvers Mark Callaars
Harry Kroeze Gertjan Centen
John Rams Jos van Schie
Henk van de Rijdt Frank-Jan van Zutven
Peter Theunisz
Schietcommissie Reglementencommissie
Rien Friebel Frits Sanders
Mark Callaars André Velthausz
Wim Holland Jan Hazelberg
René Moize de Chateleux Piet van Melis
Aankleding commissie Commissie viering H. Mis bij Antoniuskapel
Ruud Eekhof Wim Holland
Gertjan Centen Gerard van den Oever
Rien Friebel
Kascommissie
John Rams Bar- en gebouwcommissie
Henk Maurix Harry Kroeze
Frits Sanders Wim Holland
Chris Pick
Ontspanningscommissie Paul Wonders
Chris Pick
Harry Kroeze Introductiecommissie
Erwin Oonk André Velthausz
Jan Hazelberg
PR-commissie René Moize de Chateleux
Gertjan Centen
Wim Holland Liturgische commissie
Frits Sanders Chris Pick
Ruud Vermeulen Frits Sanders
Vlooienmarkt commissie Jeu de boules commissie
Erwin Oonk Wim Holland
Mark Callaars John Rams
Jos Geurden Paul Wonders
Wim Holland
Jos van Schie