Kom je er ook bij?

Wat kun je doen bij het gilde?

We hebben jaarlijks een aantal evenementen in Veghel waar we als gilde bij zijn zoals Koningsdag, dodenherdenking en de herdenking van de bevrijding van Veghel. Daarnaast doen we jaarlijks mee aan twee gildedagen waar veel gilden samenkomen. Daar kun je individueel of met een groep aan wedstrijden als je dat wilt. Hiermee kun je echte zilveren schildjes als prijs winnen.
Go to Vendelen

Vendelen

Bij het vendelen zwaai je met een stok met een koperen bal en een vlag eraan, allerlei figuren uit. Het vendelen beeld het gevecht van Sint Joris met de draak uit, Google er maar eens naar. Naar mate je ouder wordt kun je bij de wedstrijden met hogere klasse meedoen en leer je moeilijkere oefeningen tot acobatisch vendelen toe waarbij je ook koprollen kan doen en over de vlag heen leert springen.

Go to Tamboeren

Tamboeren

De tamboers lopen tijdens een optocht door stad en dorp altijd voorop en slaan een mars zodat de rest van het gilde goed in de maat kan lopen. Bij een massale opmars op een gildedag lopen de tamboers van alle aanwezige gilden voorop, dit is ontzettend mooi om te zien. Het lijkt dan wel of je in een veldslag in de tijd van Napoleon zit.

Go to Bazuinblazen

Bazuinblazen

De bazuinblazers zijn zoals de herauten uit de middeleeuwen, ze kondigden de komst van een belangrijke persoon aan. Als bazuinblazer leer je de bazuin (een trompet zonder knopjes) te bespelen. Dit gebeurt door een ervaren instructrice die bij verschillende grote orkesten speelt.

Over het gilde

Sint Barbaragilde - Veghel
Alles wat je altijd al had willen weten over het gilde

Het Sint Barbaragilde uit Veghel is officieel herleefd op 22 januari 1980, de dag waarop de statuten notarieel zijn vastgelegd. Het oudste gegeven over het Sint Barbaragilde duikt op in een akte van 6 juni 1505, behorende tot ‘de tafel van de H. Geest’, de Veghelse armenadministratie. Bij deze akte doet Aer Janszoon van de Rijt uit veghel schenkingen aan de broederschappen van de Gilden van Sint Catharina en van Sint Barbara, de broederschap Gulde Sint Anna, en die van de Heilige Maria, alle uit Veghel, en de broederschap van Sint Antonius in Havelt (een buurtschap onder Veghel). We kunnen aannemen, dat met ‘de broederschap van de gilde van de gilde van Sint Barbara’ wordt bedoeld de broederschap verbonden aan het Sint Barbara altaar in de kerk van Veghel. Uit een altaar inventarisatie van 1524 blijkt namelijk dat zich in de kerk een Maria- en Sint Barbara altaar bevond. In een akte van 1541 ondertekenen ‘de provisoren (de leden van de overheid) der fraterniteijt van Sunte Barbaren in de kerk van Veghel’ een schenking. Bij de inventarisatie van 1566 blijkt een afzonderlijk Sint Barbara altaar te bestaan. In 1825 wordt het Sint Barbaragilde als één van de vier gilden in Veghel vermeld. Uit 1829 stamt het laatste gegeven van het nog actieve Sint Barbaragilde. Z.M. Koning Willen I reist dan van Maastricht naar Den Bosch, en zou de gemeente Veghel aan kunnen doen als hem dat zou goeddunken. De schuttersgilden treden daarbij aan. Het Sint Barbaragilde verteert op die dag voor f4,50 aan bier, evenals de drie andere gilden. Dan valt een archivalisch duister. Documenten, zilver, mondelinge overleveringen zijn tot nu toe niet te voorschijn gekomen. In de vorige eeuw lijken Veghelse gilden opgegaan te zijn in schietverenigingen.

  • We hebben zowel voor het vendelen als tamboeren ervaren instructeurs met tientallen jaren ervaring die je alles kunnen leren. De bazuinblaaslessen worden verzorgt door een instructrice die in vele orkesten speelt en alle kneepjes van het vak kent.

  • Als jeugdlid hoef je geen contributie te betalen. Het enige wat we vragen is dat je zoveel mogelijk aanwezig bent op de repetities en op de dagen dat het gilde dat het gilde erop uittrekt.

  • Je krijgt een vendel, trom of bazuin van het gilde in bruikleen. Ook voor een kostuum wortd gezorgd.

  • Naast het vendelen, tamboeren en bazuinblazen kun je ook nog kruisboogschieten.

Het gilde op FaceBook

Op FaceBook vind je nog veel meer foto's van het gilde.

Contact